Dành cho vòi nước có ren 3/4″, có thể lắp ráp hai bộ hẹn giờ điện tử, bộ giảm áp suất.