Mua về và làm theo hướng dẫn trên vỏ hộp. Tất cả bạn cần là dành thời gian để trải nghiệm tự mình “thiết kế” hệ thống tưới tự động.