Việc tự tay phác họa lên thiết kế hệ thống tưới cho sân vườn của khách hàng đôi khi là việc khó. Chúng tôi hiểu điều đó nên ở đây để tư vấn và phác họa để bạn hình dung hệ thống tưới tự động của mình nhìn sẽ như thế nào.