Thiết bị tưới cầm tay

Vòi xoay tưới cây 3 chân / Impact Tripod

950.000 Đ

Thiết bị tưới cầm tay

Đầu vòi tưới cây ren trong 3/4″

385.000 Đ

Thiết bị tưới cầm tay

Vòi phun Idrospray 2000

560.000 Đ

Thiết bị tưới cầm tay

Vòi phun Impact On Stake | Claber 8707

640.000 Đ