Ống tưới nhỏ giọt có các lỗ thoát nước được đục sẵn trên thân ống