-9%
1.500.000 Đ 1.363.636 Đ
-9%

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Bộ hẹn giờ tưới cây điện tử Video-6

2.480.000 Đ 2.254.545 Đ
-9%
Hết hàng
2.750.000 Đ 2.500.000 Đ
-9%
Hết hàng
1.760.000 Đ 1.600.000 Đ
-13%
1.880.000 Đ 1.635.600 Đ
-9%

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Hẹn giờ tưới 1 nút vặn – Aquauno Logica

1.400.000 Đ 1.272.727 Đ
-9%
Hết hàng

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Cảm biến mưa / Rain Sensor

975.000 Đ 886.364 Đ
-9%
3.400.000 Đ 3.090.909 Đ