-10%
1.500.000 Đ 1.350.000 Đ

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Cảm biến mưa 3 dây | Claber 90916

1.072.500 Đ

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Bộ hẹn giờ tưới cây điện tử Video-6

2.480.000 Đ
Hết hàng
-10%
1.880.000 Đ 1.692.000 Đ

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Hẹn giờ tưới 1 nút vặn – Aquauno Logica

1.400.000 Đ
Hết hàng

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Cảm biến mưa / Rain Sensor

975.000 Đ
3.400.000 Đ