Đầu chia 2 ngã vòi nước ren trong 3/4” (21-27mm) đầu ra ren ngoài 3/4” (27 mm) Claber 91589

Sản phẩm chuyển đổi từ 1 vòi nước ra 2 nhánh có ren ngoài 3/4″ (27mm). Dùng để kết nối 2 bộ hẹn giờ dùng pin với 1 vòi nước nhà bạn.

 

0916 909 087