Nối chuyển đổi 2 dòng 3/4″M / 3/4” male threaded two-way adapter

Sản phẩm chuyển đổi từ 1 vòi nước ra 2 nhánh có ren ngoài 3/4″ (27mm). Dùng để kết nối 2 bộ hẹn giờ dùng pin với 1 vòi nước nhà bạn.