Bộ điều khiển tưới 6 kênh Cometa / 6-zone Cometa Evolution Time

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dễ dàng sử dụng chỉ với 3 nút chức năng. Chu kỳ 2 ngày, lập trình theo tuần, chọn lượng nước tưới, chức ngăng ngừng tưới khi trời mưa và nhiều chức năng khác như: tưới được 6 đường dẫn độc lập.

Bài viết mới nhất:

Facebook