Bộ điều khiển tưới nguồn xoay chiều/ Multipla AC 230/24 V LCD

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dễ dàng lập trình với 6 kênh thời gian: chỉ cần chọn 6 mặt đồng hồ để thiết lập lịch tưới 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 phút. Có một nút điều chỉnh tần số để chọn chương trình tưới lặp lại theo thời gian đặt.

Bài viết mới nhất:

Facebook