Bộ hệ thống tưới nhỏ giọt Timer 8422 + Dripkit10

1.700.000 Đ

Bộ sản phẩm hệ thống tưới nhỏ giọt Timer 8422 + Dripkit10

  • 1 Timer hẹn giờ tưới kết nối vòi nước linh hoạt
  • Các thiết bị và phụ kiện
  • 10 đầu (béc) tưới nhỏ giọt điều chỉnh.

Tùy theo yêu cầu bạn có thể bổ sung các thành phần khác để tạo nên hệ thống tưới nhỏ giọt mà bạn mong muốn.