Bộ sản phẩm hệ thống tưới nhỏ giọt tự lắp – Timer kit 20 Logica

2.100.000 Đ

Bộ sản phẩm hệ thống tưới nhỏ giọt 90766 gồm:

  • 1 Timer hẹn giờ tưới kết nối vòi nước linh hoạt
  • Các thiết bị và phụ kiện
  • 20 đầu (béc) tưới nhỏ giọt điều chỉnh.

Tùy theo yêu cầu bạn có thể bổ sung các thành phần khác để tạo nên hệ thống tưới nhỏ giọt mà bạn mong muốn.

 

Bộ sản phẩm hệ thống tưới nhỏ giọt tự lắp – Timer kit 20 Logica

2.100.000 Đ