Bộ thiết bị tưới nhỏ giọt cơ bản / Drip starter kit

Bộ thiết bị tưới nhỏ giọt cơ bản / Drip starter kit

Gọi: 0916909087 để biết giá

Nối với vòi nước, linh hoạt, các thiết bị và phụ kiện, đầu tưới nhỏ giọt điều chỉnh: mọi thứ bạn cần để tạo ra một hệ thống nhỏ giọt đơn giản cho cây trồng.

Bộ sản phẩm gồm 20 đầu tưới nhỏ giọt. Tùy theo yêu cầu bạn có thể bổ sung các thành phần khác để tạo nên hệ thống tưới mà bạn mong muốn.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook