Bộ thiết lập chương trình – 1″F / 1” F. program. solenoid valve

Tính năng đầu ra 1″ có thể dùng để vận hành việc tưới tự động khi cúp điện. Van dùng pin 9V, mức tiêu thụ điện năng thấp. Áp suất vận hành từ 0,5 – 12 bar. Lưu lượng từ 4,6 đến 96 lít/phút. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: +5°C đến +70°C.

 

0916 909 087