CẢM BIẾN MƯA KRAIN

Cảm biến mưa Krain sẽ giúp bộ điều khiển hệ thống tưới của bạn trở thành một chuyên gia quản lý nước chuyên nghiệp. Cảm biến giúp bộ điều khiển nhận biết được lúc nào trời mưa, hoặc nhiệt độ ngoài trời xuống đến mức đóng băng để tạm ngưng chương trình tưới. Khi trời hết mưa sẽ trở lại chương trình tưới ban đầu.

Danh mục:

0916 909 087