Cảm biến mưa / Rain Sensor

975.000 Đ

Cảm biến mưa giúp tránh lãng phí nước tưới bằng cách tắt chương trình tưới khi trời mưa.

  • Đảm bảo độ tin cậy vận hành tối đa.
  • Dễ dàng lắp đặt.
  • Thích hợp cho tất cả hệ thống tưới.

Hết hàng