Cây chống 1/4″ / 1/4″ Support Stake

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để cố định chắc chắn ống chính 1/2″ (13-16mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook