Cây chống 1/4″ / 1/4″ Support Stake

Dùng để cố định chắc chắn ống chính 1/2″ (13-16mm).