Cây chống cố định ống 16mm – 1/2″ Support Stake

25.000 Đ

Cây chống định vị ống giúp tuyến ống đi thực tế ngoài sân vườn theo ý bạn muốn mà không cần phải đào sâu chôn giữ ống. Thậm chí bạn có thể đi ống nổi dưới tán lá gốc bụi hay góc hàng rào, men tường mà ống vẫn theo ý bạn.

cây chống cố định ống cấp nước 1/2
Cây chống cố định ống 16mm – 1/2″ Support Stake

25.000 Đ