Cây chống đầu phun / Micro-splinker support stake

110.000 Đ

Cây chống cố định cắm xuống đất trong vườn hoa hay vườn rau dùng để nâng đầu phun, cho nước được phun từ trên cao xuống như một cơn mưa tự nhiên.

cây chống đầu phun
Cây chống đầu phun / Micro-splinker support stake

110.000 Đ