Chậu trồng cây tự tưới Catleza chữ nhật 58x25x21cm

399.000 Đ

Chậu trồng cây tự tưới Catleza trữ và cung cấp nước theo nhu cầu của cây, hạn chế thiếu nước hoặc bị ngập úng.

*Chậu có màu: đỏ.

Hết hàng