Chậu trồng cây tự tưới Catleza tròn vát 20x20x24cm

139.000 Đ

Chậu trồng cây tự tưới Catleza trữ và cung cấp nước theo nhu cầu của cây, hạn chế thiếu nước hoặc bị ngập úng.

*Chậu có màu: trắng.

Hết hàng