Chậu trồng cây tự tưới Catleza vuông bầu 20x20x18cm

149.000 Đ

Chậu trồng cây tự tưới Catleza trữ và cung cấp nước theo nhu cầu của cây, hạn chế thiếu nước hoặc bị ngập úng.

*Chậu màu trắng.

Hết hàng