Chậu trồng cây tự tưới Catleza vuông vát 14x14x16cm

89.000 Đ

Chậu trồng cây tự tưới Catleza trữ và cung cấp nước theo nhu cầu của cây, hạn chế thiếu nước hoặc bị ngập úng.

*Chậu màu trắng.