Co nhỏ giọt 1/4″ / 1/4″ Elbow

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để nối hai đoạn ống dẫn nước nhánh 1/4″ (4 – 6mm) thành dạng khung 90 °.

Bài viết mới nhất:

Facebook