Co nhỏ giọt 1/4″ / 1/4″ Elbow

Được sử dụng để nối hai đoạn ống dẫn nước nhánh 1/4″ (6mm) thành một góc 90 °.

 

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087