Bịch cờ lê đục lỗ 91185 và 20 nút bịt ống 1/4″ (6mm) 91170

205.000 

Bộ thiết bị bao gồm 1 cờ lê dùng để đục lỗ trên ống chính 1/2″ (16mm) và 20 bịt ống 1/2″ (6mm) dùng để bịt cuối đường ống tưới loại 6mm.

 

 

0916 909 087