Bịch cờ lê đục lỗ và 20 nút bịt ống 1/4″ (6mm) 99185

200.000 Đ

Bộ thiết bị bao gồm 1 cờ lê dùng để đục lỗ trên ống chính 1/2″ (16mm) và 20 bịt ống 1/2″ (6mm) dùng để bịt cuối đường ống tưới loại 6mm.