Co nối 1/2″ / 1/2″ Elbow Coupling

Dùng để tạo cho đường ống 1/2″ (16mm) thành một góc 90 độ.