Co nối 1″F x 1″M / 1” F. X 1” M. elbow | Claber 90807

Co nối 90807 sử dụng cho kết nối van điện từ 1″ đặt ở cuối cụm van.