Co nối Ø25mm / Ø25mm Elbow Connector

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kết nối hai ống polyethylene, tạo một góc vuông.

Bài viết mới nhất:

Facebook