Co nối Ø32mm / Elbow Connector, Ø32mm

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sử dụng để nối hai đoạn ống polyethylene đường kính 1″ tạo thành một góc vuông.

Bài viết mới nhất:

Facebook