Co nối ren 1/2″ (15-21mm) / 1/2” thread elbow connector

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sử dụng cho kết nối phun sương Colibrì (mã 90210 – 90220 – 90230) có ống PE 1/2″ (13-16 mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook