Co ren 1/2″ / 1/2” threaded elbow

Co ren 1/2″ / 1/2” threaded elbow

Gọi: 0916909087 để biết giá

Để đấu nối cuối dòng vòi phun sương ngầm “Colibrì” (mã 90210-90220-90230). Có 1/2″ (13-16 mm) với ống mềm chính.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook