Co ren 1/2″ / 1/2” threaded elbow

Để kết nối đầu phun mưa Colibr (Cod. 90210-90220-90230). Có ren ngoài 1/2″ (21mm mm).