Co ren (15-21 mm) 1/2″ / 1/2” threaded elbow

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để kết nối với một vòi phun pop-up và ống dẫn chính 1/2″ (13 – 16mm) ở cuối dòng.

Bài viết mới nhất:

Facebook