Co ren (15-21 mm) 1/2″ / 1/2” threaded elbow

Dùng để kết nối với một vòi phun pop-up và ống dẫn chính 1/2″ (16mm) ở cuối dòng.