Co ren ngoài Claber 1/2″(21mm) ra ống 1/2″(16mm) khớp nối ren vặn 91019

100.000 Đ

Để kết nối đầu phun mưa Colibr (Cod. 90210-90220-90230). Có ren ngoài 1/2″ (21mm mm).