Co ren Ø 25 mm – F. 3/4” / Elbow Ø 25 mm – F. 3/4” thread

Co ren Ø 25 mm – F. 3/4” / Elbow Ø 25 mm – F. 3/4” thread

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kết nối một phần mở rộng cho dòng hoặc kết nối với một van xả ở cuối dòng.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook