Cục nguồn /Plug transformer

Cục nguồn /Plug transformer

Gọi: 0916909087 để biết giá

Phụ kiện hữu ích cho Timers CLABER 220/24V, cắm vào một ổ cắm chính, đảm bảo độ tin cậy tốt nhất cho hoạt động của các chương trình được tiến hành. Thực hiện với tiêu chí an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook