Cục nguồn /Plug transformer

Phụ kiện hữu ích cho Timers CLABER 220/24V, cắm vào một ổ cắm chính, đảm bảo độ tin cậy tốt nhất cho hoạt động của các chương trình được tiến hành. Thực hiện với tiêu chí an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu.

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087