Đầu béc tưới phun mưa pop-up 0°-350° 6 lít/phút | Claber 90003

0°-350° Adjustable Head Cod. 90003

Phụ kiện đầu tưới rời, lắp được cho các thân béc tưới pop-up Claber 2″, 3″, 4″.