Đầu béc tưới phun mưa pop-up 0°-350° | Claber 90007

0°-350° Adjustable head Cod. 90007

Phụ kiện đầu tưới rời, lắp được cho các béc tưới pop-up góc 0-350 độ (Cod. 90004-90005-90006-90019-90020).