Đầu béc tưới phun mưa pop-up 0°-350° 10 lít/phút | Claber 90145

0°-350° Adjustable Head Cod. 90145

Phụ kiện đầu tưới rời, lắp được cho các thân béc tưới pop-up Claber 2″, 3″, 4″.