Đầu bịt ống 6mm

6.000 Đ

Sử dụng để bịt kín lỗ trên ống dẫn chính 1/2″ (16mm) hay ống cấp nhánh 1/4″ (6mm). Đảm bảo không rò rỉ.