Đầu nối 1/2” – 3/4” / Tap connector 1/2” – 3/4”

Gọi: 0916909087 để biết giá

Đầu nối được kết nối đến vòi nước đường kính 3/4″ hoặc 1/2″ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đảm bảo một kết nối ổn định, hoàn toàn kín nước.

Bài viết mới nhất:

Facebook