Đầu nối 3/4″- 1″ / Tap connector 3/4” – 1”

Gọi: 0916909087 để biết giá

Đầu nối được kết nối đến vòi nước đường kính 3/4″ hoặc 1″ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đảm bảo một kết nối ổn định, hoàn toàn kín nước.

Bài viết mới nhất:

Facebook