Đầu nối chia 2 dòng / Double tap connector

Gọi: 0916909087 để biết giá

Để tạo 2 đường ống dẫn tưới tại cùng một vòi nước, có thiết kế van đóng / mở.

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Bài viết mới nhất:

Facebook