Đầu chia 2 ngã vòi nước ren trong 1/2”- 3/4” (21-27mm) đầu ra khớp nối nhanh Claber 8598

264.000 

Để tạo 2 đường ống dẫn tưới tại cùng một vòi nước, có thiết kế van đóng / mở.

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

0916 909 087