Đầu nối chia 2 dòng / Double tap connector 8598

Để tạo 2 đường ống dẫn tưới tại cùng một vòi nước, có thiết kế van đóng / mở.

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.