Đầu nối chuyển đổi tự động 3/4″ / 3/4” automatic adaptor

Được thiết kế để kết nối với đầu chờ kết nối nhanh (tap connector) mà không làm rò rỉ nước. Đầu ra ren ngoài 3/4″ (27mm) kết nối với các thiết bị khác có ren trong 3/4″ (27mm).